Slakteri

Gårdsslakteri

För oss är det betydelsefullt att vi har ett eget EU-godkänt gårdsslakteri för lamm, gris samt vilt. Våra djur slipper transporteras inför slakt och hanteras endast av oss. Vi är övertygade om att dessa faktorer är bäst för våra djur och köttkvalitén.

Läs mer om oss